Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): 6.2 °C | Aquadrom (Topolová): 7.4 °C | Hřbitov: 8.6 °C

Aktuálně


Strojní čištění komunikací

aktualizováno dne 14.3.2019 (9:02)

Na základě povinnosti vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, přichází jako každý rok v tuto dobu po zimní údržbě - strojní čištění komunikací na teritoriu města Mostu. Na základě pověření od správce komunikací službu zajištují Technické služby města Mostu a.s.

Tato služba je dle harmonogramu rozložena na období od 1.4.2019 do 11.5.2019.

Přesný harmonogram je umístěn na našich stránkách viz odkaz zde.


Výběrové řízení na obsazení pozice ředitele / ředitelky

aktualizováno dne 22.2.2019 (11:35)

Představenstvo společnosti Technické služby města Mostu a.s.,
IČO 64052265 se sídlem: Dělnická 164, 434 01 Most – Velebudice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele / ředitelky společnosti Technické služby města Mostu a.s.

Více informací zde.


Odběr pneumatik

aktualizováno dne 21.2.2019 (8:52)

Občané města Most mohou k likvidaci svých použitých pneumatik využít míst zpětného odběru (bez ohledu na značku nebo na to, jestli jste na místě odběru zakoupili pneumatiky nové či je tam přezouvali), ve kterých budou bezplatně odebrány, jelikož likvidace pneumatik je placena v jejich pořizovací ceně.

Jedná se např. o tato místa: 
Storex FST - K. H. Máchy 1697
Autocentrum Hůrka - Čepirožská 5 
Pneu – market - Dělnická 17 Autosalon Most s.r.o. - Nad Koridorem 776 
ASAS s.r.o. - Oldřicha Hornofa 144 
Urban Auto - Šikmá 1504 Auto Kelly – Velebudická 1247


Svoz zeleného bioodpadu v Mostě

aktualizováno dne 20.3.2018 (6:52)

Od 2. dubna 2018 opět začne pravidelný svoz bioodpadu. Svoz bude prováděn stejným způsobem jako v loňském roce. Tzn. svoz nádob o objemu 1100 litrů bude každý týden v pondělí a svoz nádob o objemu 240 litrů bude v dalších pracovních dnech sudých týdnů. Svážené oblasti v jednotlivých dnech týdne zůstávají stejné jako v roce 2017.

Přehled svozových oblastí a frekvence svozu viz Harmonogram
Pravidelný svoz bude realizován v měsících duben až listopad. Budeme pokračovat i v měsíci prosinci, ale s omezením na jeden vývoz v měsíci v daném termínu.

Nádoby na bioodpad:
Jsou prezentovány jako bionádoby. Jsou bočně perforovány,  s mřížkou na dně nádoby, těsněním víka a tak by neměla hrozit nežádoucí doprovodná negativa např. hniloba, zápach, plísně atd.). Na každé nádobě bude nalepena samolepa (viz níže). Graficky je na samolepě znázorněno, co do nádoby patří a co ne.Žádáme občany o dodržování pokynů na svozových nádobách. Je to svoz využitelné složky komunálního odpadu, který je možno dále zpracovat a využít. Je to další krok k omezení ukládky odpadů na skládky.

Co do popelnice PATŘÍ: Veškerý biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky brambor, zeleniny, ovoce, zbytky jídla, zbylé kousky pečiva, skořápky z vajec, skořápky z ořechů, pecky z ovoce, dřevěný popel, tráva, listí, rostliny, zemina, papírové obaly na vajíčka, roztrhané na kousky, použité papírové kapesníčky, zbytky nehtů, vlasů a vousů).

Co do popelnice NEPATŘÍ: Maso, kosti, mastné pokrmy, cizorodé látky a komodity - sklo, papír, plast, tetrapaky, kovy, sáčky z vysavačů, umělé hmoty všeho druhu, popel z briket, uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky, pleny.


Projekty EU

aktualizováno dne 30.1.2018 (14:35)

V rámci zlepšení služeb pro občany města úspěšně zažádala naše společnost o finanční podporu z dotačních titulů EU určených pro zlepšení systému odděleného sběru odpadu.

Záměrem byla kompletní změna svozu bioodpadu v Mostě.

Finanční prostředky byly použity pro nákup plastových nádob na bioodpad velikosti 240 a 1100 litrů a svozový prostředek pro tento druh odpadu. Více viz: PROJEKTY EU


Harmonogram svozu komunálního odpadu 2018

aktualizováno dne 16.1.2018 (15:10)

Byl zveřejněn Harmonogram svozu komunálního odpadu. Ke stažení zde: Svoz 2018


Bezplatná linka - zkvalitnění služeb

aktualizováno dne 15.3.2017 (7:36)

V rámci zkvalitnění služeb souvisejících s řešením nahlášených podnětů na bezplatnou linku Technických služeb města Mostu a.s., budou nyní hovory uskutečněné na linku 800 444 488 automaticky přesměrovány na záznamník, kde mají občané města Mostu možnost zanechat přesné znění svého podnětu. Díky této změně očekáváme snížení prodlevy předání podnětu na kompetentní oddělení a tím pádem rychlejší vyřešení nahlášených závad či připomínek občany města Mostu. Pro nahlášení závad lze také využít i náš online formulář, který naleznete na https://www.tsmost.cz/hlaseni-zavady


Publicita podpořených pracovních míst

aktualizováno dne 19.10.2016 (13:19)

Společnost Technické služby města Mostu a.s. zaměstnala v rámci národních individuálních projektů uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce v Mostě. Projekty Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti byly realizované z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky určené na podporu pracovních míst v rámci VPP, jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V období duben 2012 až říjen 2015 v rámci projektu MOA-VN-32/2015 bylo v Technických službách města Mostu v rámci projektu podpořeno 6 pracovních míst na VPP.

V období duben 2015 až říjen 2015 jsme díky dohodám MOA-VN-47/2015 a MOA-VN-36/2015 zaměstnali čtyři předáky dělníků pro čištění města.

V období od 1.11.2015 do 31.3.2016 v rámci projektu MOA-VN-46/2015 byla podpořena 2 pracovní místa dělník pro čištění a údržbu města. Spolupráce s úřadem práce zvyšuje úroveň zaměstnanosti v okrese Most.

V období od 1.7.2015 do 31.3.2016 (číslo dohody MOA-SF-347/2015) bylo u zaměstnavatele Technické služby města Mostu a.s.  v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM.

MOA-VN-32-2015
MOA-VN-36-2015
MOA-VN-46-2015
MOA-VN-47-2015
MOA-SF-347-2015