Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): -4.0 °C | Aquadrom (Topolová): -3.9 °C | Hřbitov: -3.4 °C

Aktuálně


Strojní čištění komunikací

aktualizováno dne 12.3.2018 (17:49)

Na základě povinnosti vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, přichází jako každý rok v tuto dobu po zimní údržbě - strojní čištění komunikací na teritoriu města Mostu. Na základě pověření od správce komunikací službu zajištují Technické služby města Mostu a.s.

Tato služba je dle harmonogramu rozložena na období od 3.4.2018 do 11.5.2018.

Přesný harmonogram je umístěn na našich stránkách viz odkaz zde.


Projekty EU

aktualizováno dne 30.1.2018 (14:35)

V rámci zlepšení služeb pro občany města úspěšně zažádala naše společnost o finanční podporu z dotačních titulů EU určených pro zlepšení systému odděleného sběru odpadu.

Záměrem byla kompletní změna svozu bioodpadu v Mostě.

Finanční prostředky byly použity pro nákup plastových nádob na bioodpad velikosti 240 a 1100 litrů a svozový prostředek pro tento druh odpadu. Více viz: PROJEKTY EU


Harmonogram svozu komunálního odpadu 2018

aktualizováno dne 16.1.2018 (15:10)

Byl zveřejněn Harmonogram svozu komunálního odpadu. Ke stažení zde: Svoz 2018


Svoz bioodpadu bude pokračovat i v zimních měsících

aktualizováno dne 22.11.2017 (13:51)

Aby občané mohli celoročně separovat z komunálního odpadu odpad biologicky rozložitelný (skořápky z vajec, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, květiny…..) bylo rozhodnuto o pokračování svozu i v zimním období.

Den svozu (pondělí – pátek) pro jednotlivé lokality zůstane zachován.

Svoz bude prováděn pouze 1x měsíčně. 

Termíny svozu: 
Prosinec 2017 – 51. týden (od 18. 12. 2017 do 22. 12. 2017)
Leden 2018 – 3. týden (od 15. 1. 2018 do 19. 1. 2018)
Únor 2018 –  7. týden (od 12. 2. 2018 do 16. 2. 2018)
Březen 2018 – 11. týden (od 12. 3. 2018 do 16. 3. 2018)


Nový svoz zeleného bioodpadu v Mostě

aktualizováno dne 21.3.2017 (13:29)

Do loňského roku probíhal svoz bioodpadu formou pytlového sběru. Tím byla sice splněna zákonná povinnost obce, nicméně bylo třeba tuto službu zkvalitnit tak, aby občané měli větší zájem ji využívat. Současně by se odstranila i negativa spojená s manipulací s používanými obaly. Zvolila se tedy změna pytlového svozu za nádobový. Nové nádoby jsou přímo určené k ukládání bioodpadu, zvýší se estetický vzhled okolí soustřeďování bioodpadu a zjednoduší se manipulace s tímto druhem obalu.

Rozvoz nádob:
bude probíhat v termínu 20.3. – 29.3. 2017. Přidělení se provádí ke všem rodinným domům ve městě Most a jeho přilehlým městským částem. Pokud občan nebude mít o přidělenou nádobu zájem, nádobu neumístíme. Současně s nádobou bude předán i jednoduchý návod, jak daná služba bude probíhat. V přiloženém letáčku bude vyznačen svozový den a datum prvního svozu.

Nádoby na bioodpad:
jsou prezentovány jako bionádoby. Jsou bočně perforovány,  s mřížkou na dně nádoby, těsněním víka a tak by neměla hrozit nežádoucí doprovodná negativa např. hniloba, zápach, plísně atd.. Na každé nádobě bude nalepena samolepa. Graficky je na samolepě znázorněno, co do nádoby patří a co ne. Samolepa na nádobu obsahuje veškeré informace ohledně svozu, kontaktů, i základní údaje o společnosti.

Žádáme občany o dodržování pokynů na svozových nádobách. Je to svoz využitelné složky komunálního odpadu, který je možno dále zpracovat a využít. Je to další krok k omezení ukládky odpadů na skládky.

Co do popelnice PATŘÍ: skořápky z vajec, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, ovoce, listí) a jiné.

Co do popelnice NEPATŘÍ: uhelný popel, olej, plasty, sklo, textil, cigarety, maso, kosti, zbytky jídel, exkrementy od domácích zvířat, sáčky z vysavače, pleny, nebezpečný odpad, uhynulá zvířata, odpad, který není biologicky rozložitelný.

Jedná se o nově poskytovanou službu pro občany města Mostu a tak nelze předpokládat, že vše bude stoprocentní od počátku. Věříme ale, že v krátkém časovém horizontu bude vše fungovat ke všeobecné spokojenosti.  


Bezplatná linka - zkvalitnění služeb

aktualizováno dne 15.3.2017 (7:36)

V rámci zkvalitnění služeb souvisejících s řešením nahlášených podnětů na bezplatnou linku Technických služeb města Mostu a.s., budou nyní hovory uskutečněné na linku 800 444 488 automaticky přesměrovány na záznamník, kde mají občané města Mostu možnost zanechat přesné znění svého podnětu. Díky této změně očekáváme snížení prodlevy předání podnětu na kompetentní oddělení a tím pádem rychlejší vyřešení nahlášených závad či připomínek občany města Mostu. Pro nahlášení závad lze také využít i náš online formulář, který naleznete na https://www.tsmost.cz/hlaseni-zavady


Publicita podpořených pracovních míst

aktualizováno dne 19.10.2016 (13:19)

Společnost Technické služby města Mostu a.s. zaměstnala v rámci národních individuálních projektů uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce v Mostě. Projekty Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti byly realizované z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky určené na podporu pracovních míst v rámci VPP, jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V období duben 2012 až říjen 2015 v rámci projektu MOA-VN-32/2015 bylo v Technických službách města Mostu v rámci projektu podpořeno 6 pracovních míst na VPP.

V období duben 2015 až říjen 2015 jsme díky dohodám MOA-VN-47/2015 a MOA-VN-36/2015 zaměstnali čtyři předáky dělníků pro čištění města.

V období od 1.11.2015 do 31.3.2016 v rámci projektu MOA-VN-46/2015 byla podpořena 2 pracovní místa dělník pro čištění a údržbu města. Spolupráce s úřadem práce zvyšuje úroveň zaměstnanosti v okrese Most.

V období od 1.7.2015 do 31.3.2016 (číslo dohody MOA-SF-347/2015) bylo u zaměstnavatele Technické služby města Mostu a.s.  v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM.

MOA-VN-32-2015
MOA-VN-36-2015
MOA-VN-46-2015
MOA-VN-47-2015
MOA-SF-347-2015