Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): 3.5 °C | Aquadrom (Topolová): 3.8 °C | Hřbitov: 3.4 °C

Veřejné zakázky


Probíhající nebo realizované VZ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Odkaz na profil zadavatele pro uveřejnění výzev ve zjednodušeném podlimitním řízení
v souladu s novelou zákona o VZ s platností od 1. 4. 2012 naleznete zde : PROFIL ZADAVATELE


2017 Aktuální (nové)

Datum uveřejnění Typ VZ Druh řízení Název zakázky Lhůta pro
podání nabídek
Způsob uveřejnění
9.11.2017 otevřené řízení dodávky Vozidlo pro svoz odpadů 13.12.2017 do 10:00 hodin
PROFIL ZADAVATELE


2017 Neuaktuální (Archiv)

Datum uveřejnění Typ VZ Druh řízení Název zakázky Lhůta pro
podání nabídek
Způsob uveřejnění
22.6.2017 poptávkové řízení služby Audit shody osobních údajů s GDPR 30.6.2017 do 10:00 hodin
REGISTR SMLUV
19.10.2017 poptávkové řízení dodávky Výroba a montáž zábradelních dílů 26.10.2017 do 10:00 hodin
REGISTR SMLUV
16.10.2017 poptávkové řízení stavební práce Chodník a schodiště v ul. Růžová v Mostě. 20.10.2017 do 10:00 hodin
REGISTR SMLUV
13.10.2017 veřejná zakázka malého rozsahu stavební práce Demontáž a úpravy zpevněných ploch v lokalitách bloků 200 a 600 v Mostě 24.10.2017 do 10:00 hodin
REGISTR SMLUV
29.9.2017 poptávkové řízení služby Dotace - Pořízení svozového prostředku na svoz podzemních kontejnerů 4.10.2017 do 10:00 hodin
REGISTR SMLUV
21.9.2017 poptávkové řízení dodávky Pronájem lehkého komunálního vozidla 2.10.2017 do 10:00 hodin
REGISTR SMLUV
9.6.2017 zakázka malého rozsahu stavební práce Rekonstrukce VO v Mostě - ul. J. Glazarové a areál Benedikt 23.6.2017 do 10:00 hodin
REGISTR SMLUV
1.8.2017 poptávkové řízení stavební práce Rekonstrukce VO v Mostě - ul. U Stadionu 4.8.2017 do 10:00 hodin
REGISTR SMLUV
21.7.2017 poptávkové řízení služby VDZ - blok 600 25.7.2017 do 10:00 hodin
REGISTR SMLUV
30.6.2017 zakázka malého rozsahu stavební práce Chodníkové plochy u 4.ZŠ Most 11.7.2017 do 10:00 hodin
REGISTR SMLUV
26.4.2017 zakázka malého rozsahu stavební práce Výstavba III. etapy kolumbárních zdí v areálu Kostelního hřbitova v ul. Hřbitovní v Mostě 10.5.2017 do 12:00 hodin
REGISTR SMLUV
5.5.2017 zakázka malého rozsahu dodávky Dodávka 1ks technologického vozidla 16.5.2017 do 12:00 hodin
REGISTR SMLUV
25.5.2017 nadlimitní řízení služby Svoz a likvidace odpadu z popelnic 27.6.2017 do 10:00 hodin
PROFIL ZADAVATELE
11.4.2017 zakázka malého rozsahu stavební práce Pokládka obrubníků 21.4.2017 do 12:00 hodin
REGISTR SMLUV
30.3.2017 zakázka malého rozsahu stavební práce Osvětlení zimního stadionu v Mostě 12.4.2017 do 12:00 hodin
REGISTR SMLUV
21.3.2017 zakázka malého rozsahu dodávky Dodávka 1ks zahradního malotraktoru 31.3.2017 do 12:00 hodin
REGISTR SMLUV
7.3.2017 zjednodušené podlimitní řízení dodávky Dodávka asfaltového betonu frakce ACO 8 50/70 a frakce ACO 11 50/70 27.4.2017 do 12:00 hodin
PROFIL ZADAVATELE
30.3.2017 zjednodušené podlimitní řízení stavební práce Generální oprava a modernizace kremační pece 12.4.2017 do 12:00 hodin
PROFIL ZADAVATELE
28.2.2017 zjednodušené podlimitní řízení služby Údržba zeleně pro rok 2017 25.3.2017 do 12:00 hodin
PROFIL ZADAVATELE
30.1.2017 zakázka malého rozsahu dodávky Dodávka bazénového vysavače 17.2.2017 do 12:00 hodin
REGISTR SMLUV
25.1.2017 zakázka malého rozsahu služby Poskytování právních služeb 30.1.2017 do 12:00 hodin
REGISTR SMLUV


Archiv: 2012 | 2013 | 2014| 2015| 2016