Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): 4.8 °C | Aquadrom (Topolová): 4.7 °C | Hřbitov: 3.0 °C

Svoz rostlinného bioodpadu

Harmonogramy služeb » Svoz rostlinného bioodpadu

 Co do popelnice PATŘÍ:

skořápky z vajec, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, ovoce, listí) a jiné.


 Co do popelnice NEPATŘÍ:

uhelný popel, olej, plasty, sklo, textil, cigarety, maso, kosti, zbytky jídel, exkrementy od domácích zvířat, sáčky z vysavače, pleny, nebezpečný odpad, uhynulá zvířata, odpad, který není biologicky rozložitelný.


 Výsyp nádob:

probíhá 1x za 14 dní, v sudém týdnu