TSmM: 24.0 °C  Aquadrom: 26.1 °C  Hřbitov: 22.3 °C

Aktuálně


Volná pracovní místa

Na stránkách Volná pracovní místa je zveřejněna informace o novém pracovním místě.


NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA NA JEZEŘE MOST

přidáno dne 29.5.2023 (7:00)

Příjezdová komunikace směrem od kruhového objezdu k parkovišti na jezeře Most byla opatřena novým vodorovným značením v podobě podélných stání pro automobily. Tím došlo k celkovému zkapacitnění parkovacích míst na jezeře a ke zvýšení komfortu návštěvníků této oblíbené lokality. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH V ULICI BÁŇSKÁ

přidáno dne 24.5.2023 (7:00)

Během měsíce května jsme zahájili práce na rekonstrukci komunikace v ulici Báňská. V úvodní etapě jsme odstranili původní  AB povrch frézováním. Dále následovalo nové usazení poklopů kanalizačních šachtic, uličních vpustí a úprava obrubníků. Závěrečnou etapou je pak pokládka nového asfaltového povrchu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.AQUADROM SLAVÍ 20 LET

aktualizováno dne 22.5.2023 (17:29)

Letos v červnu to bude celých 20 let, kdy bylo původní mostecké koupaliště v ulici Topolová zrekonstruováno a otevřeno pod novým názvem AQUADROM. Jako malou pozornost jsme pro Vás, milí návštěvníci připravili na den 27. a 28. května padesátiprocentní slevu na vstupné. Přijďte si zaplavat a svojí návštěvou tak popřát našemu aquadromu mnoho dalších let spolehlivého provozu k radosti nás všech. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.DALŠÍ ZKRATKA VYŘEŠENA VELKOFORMÁTOVOU DLAŽBOU

přidáno dne 17.5.2023 (7:00)

Řešení vyšlapaných cestiček v podobě velkoformátové dlažby se potkalo u občanů města s pozitivním ohlasem a my v tomto trendu pokračujeme. Tentokrát instalace dlažby v ulici Česká u bloku 626. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.MÁME KRÁSNOU KVĚTINOVOU VÝZDOBU

přidáno dne 15.5.2023 (7:00)

Na květinovou výzdobu našeho města jsme patřičně pyšní a je to vidět zvláště v tomto ročním období. Květiny se musí zasadit, pravidelně odplevelit, květiny se musí také pravidelně zalévat. Prostě zabere to hodně času, ale výsledek je pak skvělý. Nešlo by to bez našich zaměstnankyň, které tomu dávají opravdu mnoho. Děkujeme jim a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.AQUADROM JE PŘIPRAVEN NA LETNÍ SEZÓNU

přidáno dne 11.5.2023 (7:00)

Důkladné vyčištění dlažby tlakovou vodou, vyčištění venkovních bazénů, drobné servisní opravy, údržba trávníku. Nejen to, ale i spousta dalších prací je zapotřebí vykonat před každoroční letní sezónou. V tomto duchu se nesl měsíc duben na našem aquadromu. Tak už jen to počasí a myslíme, že tato koupací sezóna bude perfektní.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NEHODOU POŠKOZENÁ SVODIDLA JSOU JIŽ OPRAVENA

přidáno dne 9.5.2023 (7:00)

Na přelomu měsíce dubna a května došlo na přemostění ke kostelu v ulici Hřbitovní k dopravní nehodě, při níž došlo k poškození nejen svodidel, ale i k poškození plechového krytu horkovodu. Jelikož svodidla musí plnit v souladu s příslušnou vyhláškou svoji funkci, bylo nutné je ihned opravit. Vše je již v pořádku a poděkování patří našim šikovným zaměstnancům za rychlost a dobře odvedenou práci.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NEVZHLEDNÉ BETONOVÉ PLOCHY V ULICI KONSTANTINA BIEBLA

přidáno dne 3.5.2023 (7:00)

Během měsíce dubna započaly práce na odstranění starých betonových ploch a asfaltové plochy v ulici Konstantina Biebla. Plochy přijdou zavézt zeminou a následně zde proběhne výsev trávy. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.OPRAVA CHODNÍKU NA JEZEŘE MOST

přidáno dne 1.5.2023 (7:00)

Jezero Most patří k oblíbenému a celoročně velmi navštěvovanému areálu. Chceme, aby bylo vše v perfektním stavu a proto jsme v dubnu zahájili opravu zvlněného chodníku ze zámkové dlažby. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.

jezero zámkovka Tříděním použitých elektrospotřebičů šetříme životní prostředí

aktualizováno dne 26.4.2023 (13:23)

elektro 

Díky svým obyvatelům se město Most může za rok 2022 pochlubit sběrem starého elektra o hmotnosti 157 798 kg. Na každého obyvatele tak připadá 2,6 kg vysloužilých spotřebičů, které byly odevzdány na místa zpětného odběru použitých elektrospotřebičů ve sběrném dvoře či do červených nádob rozmístěných po městě.

Správné třídění a následná recyklace elektrospotřebičů přináší úlevu životnímu prostředí.
Bylo tím uspořeno 722 561 kWh elektřiny, snížena produkce skleníkových plynů o 1 461 t CO2 a nebylo nutné vytěžit 119,272 t ropy.

Konkrétní přínos obyvatel vyčíslují:

- Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí vystavené kolektivním systémem ELEKTROWIN zajišťujícím sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů 
- Certifikát environmentálního vyúčtování, vystavené kolektivním systémem ASEKOL zajišťujícím sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů 

Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.

Certifikát enviromentálního vyúčtování ASEKOL 2022

Osvědčení Elektrowin 2022 

 KRUHOVÉ OBJEZDY JSOU PLNÉ BAREV

přidáno dne 26.4.2023 (7:00)

Květinová výzdoba kruhových objezdů v našem městě se s jarem probudila do krásy a hraje všemi barvami. A to vše díky důsledné a starostlivé péči našich šikovných zaměstnankyň. Květiny a keře je důležité pravidelně odplevelit a půdu kolem nich kypřit. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.

kruháč ledvina POKRAČUJEME VE STROJNÍM ČIŠTĚNÍ

aktualizováno dne 24.4.2023 (8:18)

Se závěrem zimního období je sezóna strojního čištění opět v plném proudu. Část obstará naše mechanizace, ale neobejde se to bez nasazení lidských zdrojů. Poděkování patří našim zaměstnancům za perfektní přístup.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.OPRAVA VOZOVKY V ULICI NAD POTOKEM

přidáno dne 19.4.2023 (7:21)

Začátkem tohoto týdne jsme zahájili přípravné práce pro frézování vozovky v ulici Nad Potokem v městské části Vtelno. Po odfrézování vadných míst bude následovat vyčištění a oprava asfaltového povrchu v této lokalitě. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NOVÉ JAVORY A HABRY V ULICI JOSEFA SUKA

přidáno dne 17.4.2023 (7:00)

Ulice Josefa Suka prošla prořezávkou a kácením nemocných a špatně rostlých stromů. Tyto stromy jsme nahradili jinými druhy. Javor a habr budou z hlediska jejich menší náročnosti na podmínky dozajista vhodnější náhradou za nemocné původní dřeviny. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NEBEZPEČNÝ JÍROVEC NA HNĚVÍNĚ POKÁCEN

přidáno dne 12.4.2023 (7:00)

Minulý měsíc jsme byli nuceni pokácet vzrostlý jírovec v areálu hradu Hněvín. Dle odborného dendrologického posudku se dutina ve stromu nedala nijak ošetřit. Právě dutiny ve stromech bývají častou příčinou vyhnívání kmene a následnému pádu, nebo roztrhnutí stromu. Vzhledem k tomu, že se jedná o návštěvníky frekventovaný areál, nebylo by bezpečné zde takto nezdravý strom nechat  jen tak. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NEVZHLEDNÉ BETONOVÉ PLOCHY V ULICI VRCHLICKÉHO JSOU MINULOSTÍ

přidáno dne 10.4.2023 (7:00)

Koncem měsíce března jsme odstranili z ulice Jaroslava Vrchlického nevzhledné betonové plochy.  Tyto plochy byly ve velmi špatném stavu a k jejich odstranění byla použita mechanizace v podobě pneumatického kladiva, zavěšeného na bagru. Tyto plochy budou zavezeny půdou a osety travinami. Mezi další vylepšení v této lokalitě je i nahrazení vyšlapaných cestiček velkoformátovou dlažbou. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NEPOŘÁDEK V ULICI ČEPIROŽSKÁ UKLIZEN

přidáno dne 5.4.2023 (7:00)

V polovině března jsme ve spolupráci s četou našich pracovníků kompletně uklidili nepořádek v ulici Čepirožská. K hromadění odpadu zde dochází především nežádanou činností a aktivitou bezdomovců. Nebezpečnost a tím i opatrnost při nakládání s tímto odpadem nemusíme asi zdůrazňovat. Pro odstranění odpadu byl přistaven velkokapacitní kontejner a celková váha odpadu se blížila k jedné a půl tuně. Děkujeme našim zaměstnancům a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ZPRÁVY Z AQUADROMU A MINIGOLFU

přidáno dne 3.4.2023 (7:00)

Máme dobrou zprávu pro příznivce minigolfu na našem aquadromu. Již od prvního dubna je minigolfové hřiště otevřené, tak si můžete přijít zahrát. Otevírací dobu najdete na webových stránkách www.aquadrom.cz  Další informací je, že v období Velikonoc si můžete přijít zaplavat na aquadrom. Ve dnech 7. – 10. dubna bude otevřeno vždy od 9.00 do 21.00 hodin. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚPRAVA KEŘŮ V ULICI VIŠŇOVÁ

přidáno dne 29.3.2023 (7:00)

Koncem února proběhla ve zmíněné ulici další z mnoha prořezávek, které v období vegetačního klidu v našem městě provádíme. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.

IMG_4559 DÍLČÍ OPRAVY V ULICI KOSTELNÍ

přidáno dne 27.3.2023 (7:00)

V měsíci březnu proběhly dílčí opravy obrubníků v ulici Kostelní. Některé obrubníkové segmenty byly popraskané, nebo zcela rozbité. Všechny tyto poškozené úseky jsme opravili. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ÚKLID PO PROŘEZÁVCE V ULICI RŮŽOVÁ

přidáno dne 22.3.2023 (7:00)

V měsíci únoru probíhaly prořezávky a úpravy zeleně v našem městě. Mnohdy tyto prořezávky odhalí i nepořádek, který husté keře skrývají. Ne jinak tomu byl v ulici Růžová. Prořezávka odhalila plné nákladní vozidlo odpadu. Práce probíhaly ručně. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.POKRAČUJEME VE VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBĚ

přidáno dne 20.3.2023 (7:00)

Vyšlapané cestičky mezi panelovými domy jsou nevzhledné a vzhledem k jejich pěšímu vytížení je v tomto případě zatravnění nemožné. Pokračujeme tedy v pokládání velkoformátové dlažby, která vypadá dobře a bude plnit funkci pochůzné plochy. Před samotným položením dlažby provádíme terénní úpravy a vysypání kamennou drtí, kterou můžete vidět na fotografii. Úpravy se týkají lokalit M. J. Husa, Kpt. Jaroše a K. Marxe.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ČERNÁ SKLÁDKA V KOMOŘANECH UKLIZENA

přidáno dne 15.3.2023 (7:00)

V minulém týdnu jsme se pustili do úklidu černé skládky v Komořanech. Při práci byla využita jak mechanizace, tak samozřejmě ruční úklid. Celkem jsme naplnily dva osmitunové velkokapacitní kontejnery. Úklid probíhal ve spolupráci s divizemi komunikací, odpadů a čistoty města. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY AQUADROMU

přidáno dne 13.3.2023 (7:00)

Vážení návštěvníci aquadromu, ve středu, dne 15. března bude v době od 15.00 do 21.00 hodin probíhat natáčení propagačního videa. Tímto prosíme návštěvníky, kterým by vadilo být v záběrech, aby využili jinou provozní dobu koupaliště. A pro ty, kterým natáčení nevadí a svojí účastí nám pomohou, máme za odměnu nachystané malé překvapení.  Všem moc děkujeme za pochopení a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu. ÚPRAVA BŘEHŮ NA BENEDIKTU

přidáno dne 8.3.2023 (12:06)

Od 7.3.2023 začala strojní úprava břehové linie v rekreačním areálu na Benediktu. Odstraňovat se bude rákosový porost v délce zhruba 200 metrů a to v pravé části od budovy správce. Kromě odstranění rákosu dojde současně v této části břehové linie i k odstranění břehového schodu, tak aby byl vstup do vody plynulý. Z tohoto důvodu bude až do pátku 10. března 2023 areál pro veřejnost částečně omezen v době od 6 do 15 hodin. Děkujeme za pochopení a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.MĚSÍC ÚNOR BYL PŘÍPRAVNÝM PRO INVESTICE

přidáno dne 6.3.2023 (7:00)

Měsíc únor zpravidla neumožňuje díky klimatickým podmínkám práce venku, asfaltování, či rekonstrukce. To ale neznamená, že se nic neděje. Právě v měsíci únoru plánujeme, co, kdy a jak se bude opravovat, kde budou nové asfaltové povrchy, nebo který chodník se opraví. I letos se můžete těšit na další zvelebování našeho města.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ODSTRANĚNÍ SKALNÍKŮ ZA KB V ULICI VIŠŇOVÁ

přidáno dne 1.3.2023 (7:00)

Na přání místních občanů jsme provedli odstranění skalníků v lokalitě za Komerční bankou v ulici Višňová. Skalníky zde tvořili hustý porost, ve kterém nacházeli úkryt především nežádaní hlodavci. Původní skalníky nahradí jiná, více vhodná dřevina, kterou v současné době vybíráme.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.INSTALACE NOVÝCH KOŠŮ SNP

přidáno dne 27.2.2023 (7:00)

Instalovali jsme třicet kusů zcela nových, litinových košů po téměř celé délce ulice SNP. Koše jsou vzhledově velmi pěkně vyvedené a určitě se sem hodí více jak ty původní.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NEZNÁMÝ VANDAL POŠKODIL VRBY

přidáno dne 23.2.2023 (7:00)

Dne 21.2.2023 jsme při pravidelných prořezávkách zeleně zjistili, že v ulici Josefa Suka došlo k poškození dvou vzrostlých vrb bílých neznámým vandalem. Krásné a vzrostlé stromy byly naříznuty pilou v oblasti kmenoviny natolik, že hrozil jejich pád přímo na balkóny blízkého panelového domu. Vzhledem k náklonu stromů směrem k panelovému domu bylo jejich kácení velmi složité. Těžiště stromů jsme museli při samotném kácení „přetáhnout“ pomocí lana tak, aby nedošlo k jejich pádu na obytný dům. Smutnou zprávou je, že kvůli kácení těchto poškozených stromů jsme museli pokácet další dva menší stromy, které stály v cestě. Neznámý pachatel tak způsobil škodu přesahující 100 000 Kč a zcela zbytečně tak ukončil život čtyř zdravých stromů v našem městě. Naši zaměstnanci se k celému zásahu postavili velmi profesionálně a patří jim za to velké poděkování. Incident neznámého pachatele bude vyšetřován. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.NÁSLEDKY VICHŘICE ODSTRANĚNY

přidáno dne 22.2.2023 (7:00)

Vichřice, která se v měsíci únoru, přesněji 1.2.2023 prohnala Mostem, způsobila v některých lokalitách našeho města pády větví, stromů a v jednom případě i stožáru veřejného osvětlení. K pádu stromů pomohla i velmi vysoká půdní vlhkost, způsobená deštivým počasím.  Prakticky přes noc a během dopoledne druhý den se nám podařilo veškeré následky vichřice odstranit. Děkujeme našim zaměstnancům za přístup a zvýšené pracovní nasazení. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.OŠETŘENÍ STROMŮ V ULICI M.J. HUSA a J.A. KOMENSKÉHO

přidáno dne 20.2.2023 (7:00)

Během měsíce února jsme pomocí plošiny provedli zdravotní prořezávku stromů ve jmenovaných ulicích. Stromky dostali hezkou fazonku a jsou připraveny na vegetační období.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKA NA BUDOVATELCE

přidáno dne 15.2.2023 (7:00)

Další etapou naší hlavní třídy byla prořezávka naproti nákupnímu domu Rozkvět. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.ZELEŇ V ULICI VÍTĚZSLAVA NEZVALA OŠETŘENA

přidáno dne 13.2.2023 (7:00)

Keře kolem domů, překážející nebo nevhodné větve byly předmětem zdravotního zásahu našich zaměstnanců v této lokalitě. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.OŠETŘENÍ ZELENĚ ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA

přidáno dne 8.2.2023 (7:00)

I ulice Zdeňka Štěpánka prošla v zimních měsících rukama našich šikovných zaměstnanců. Úprava keřů, prořezávka dřevin a úklid. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKA ULICE V LUHU

přidáno dne 6.2.2023 (7:00)

Další z lokalit, která je za námi je ulice v Luhu. Prořezané dřeviny projdou štěpkovačem a získaný mulč poslouží jako zábrana proti prorůstání plevele a brání odparu vody z půdy. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKY A ÚDRŽBA ZELENĚ POKRAČUJÍ

přidáno dne 1.2.2023 (7:00)

Zimní období je vhodné k prořezávkám a ošetření zeleně. Třída Budovatelů je rozsáhlý úsek a pracujeme zde v několika etapách. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.Projekt „Nákladní vozidlo na BRKO se sklápěčkou“

aktualizováno dne 30.1.2023 (13:55)

Realizací tohoto projektu dojde ke zlepšení systému biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v Mostě. Projekt je podpořen Ústeckým krajem https://www.kr-ustecky.cz. Ústecký kraj projekt podpořil částkou 887.810, - Kč na základě smlouvy č. KUUK/185443/2022 v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025.

001
 UK_LOGO_RGB_obdélník_medium

Projekt ke stažení zdePROŘEZÁVKY V ULICI OKRUŽNÍ

přidáno dne 30.1.2023 (7:00)

Další z lokalit kde jsme provedli prořezávku keřů a úklid je ulice Okružní. Postupně Vás budeme informovat o dalších lokalitách, ve kterých provádíme ošetření zeleně. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKA OBRÁNCŮ MÍRU

přidáno dne 25.1.2023 (7:00)

Na zdravotní prořezávku stromoví v ulici Obránců Míru jsme plynule navázali prořezáním okrasných keřů a ostatní zeleně. I zde máme práce hotové.  Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKA ČEPIROHY

přidáno dne 23.1.2023 (7:00)

Jednou z dalších lokalit, kde máme lednové prořezávky hotové jsou Čepirohy. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.JE OBDOBÍ PROŘEZÁVEK

přidáno dne 18.1.2023 (7:00)

I když se začátek roku zdá, jako by se nic nedělo, není tomu tak. Právě v tomto období pro nás vrcholí péče o městskou zeleň v podobě prořezávek stromů, keřů a samozřejmě s tím související úklid prostranství. Fotografie z prořezávky v ulici Bohuslava Vrbenského. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROVOZ BAZÉNOVÉ HALY AQUADROMU TUTO SOBOTU OMEZEN

přidáno dne 17.1.2023 (7:00)

Z důvodu konání závodů mládeže bude tuto sobotu 21.1.2023 bazénová hala zpřístupněna pro veřejnost až od 18.30 do 21.00 hodin. Děkujeme za pochopení a jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu. ÚKLID PO OSLAVÁCH SILVESTRA

přidáno dne 16.1.2023 (7:00)

Jako každý rok i ten letošní pro nás začal úklidem nepořádku po silvestrovských oslavách. Většinou se jednalo o obaly po petardách a ohňostrojích. Úklid jsme prováděli několik dní a sebrali jsme necelou tunu odpadu. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.PROŘEZÁVKA OBRÁNCŮ MÍRU DOKONČENA

přidáno dne 11.1.2023 (7:00)

Úspěšně jsme dokončili zdravotní prořezávku stromů ve zmíněné ulici. Děkujeme všem obyvatelům ulice za pochopení při dopravních uzavírkách a zvýšenému hluku při řezání. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.   NOVÉ STROMY V ULICI ČESKÁ A MARŠ. RYBALKA

přidáno dne 9.1.2023 (7:00)

V minulém článku jsme Vás informovali o výsadbě nových stromů v našem městě.  V ulici Česká jsme v závěru roku vysadili 22 kusů platanů a v ulici Marš. Rybalka pak 18 kusů. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.    ARETACE KONTEJNERŮ VTELNO

přidáno dne 6.1.2023 (7:00)

V městské části Vtelno jsme v ulicích Mostecká a Ke Kostelu provedli úpravy kontejnerových stání pro instalaci aretací. Ty zabrání samovolnému posunu kontejnerů například při silném větru. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.    VÝSADBA STROMŮ NA TŘ. BUDOVATELŮ

přidáno dne 4.1.2023 (7:00)

Období vegetačního klidu je vhodné pro sázení stromů. Na třídě Budovatelů jsme vysázeli 23 nových lip a javorů a v ulici J. Suka 10 habrů a javorů. Jsme tu pro Vás, Technické služby města Mostu.


Provozní doba

 

TSmM a.s.

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po - Pá 7:00 - 15:00 hodin

DISPEČINK
24h denně

TSmM POKLADNA

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po a St 08:00 - 11:00 hodin
Po a St 12:00 - 14:00 hodin

TSmM ODPADY kancelář

 Dělnická 164, 434 01 Most

Po - Pá 6:00 - 14:00 hodin

Sběrný dvůr

 Zahradní 104/1, 434 01 Most

Po - Ne 09:00 - 18:00 hodin

Správa hřbitova

 Pod Koňským vrchem 1432/3,
434 01 Most

Po a St 8:00 - 16:00 hodin

Zahrada smutku

 Radniční 1,
434 01 Most (pasáž U Lva)

Po, Út 8:00 - 17:00 hodin
St, Čt 8:00 - 16:00 hodin
Pá 8:00 - 14:00 hodin

Kde nás najdete ?