Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): 21.6 °C | Aquadrom (Topolová): 24.2 °C | Hřbitov: 25.4 °C

Aktuálně


Volná pracovní místa

Na stránkách Volná pracovní místa je zveřejněna informace o novém pracovním místě.


Matylda - dočasné uzavření areálu

přidáno dne 12.6.2019 (10:15)

Ve dnech 13. a 14.6. 2019 bude uzavřena inline dráha z důvodu její opravy, bude provedeno frézování a pokládka nového povrchu v místech, kde vznikly praskliny.


Nabídka rekreace - středisko TSmM - Chlum u Třeboně

aktualizováno dne 4.6.2019 (6:57)

Nabízíme možnost rekreace v rekreačním zařízení Chlum u Třeboně ve správě TSmM a.s.

Fotogalerie a další info na: http://chlum.tsmost.cz

Cena na týden 3600 Kč + pes 105 Kč (za chatku pro 4 osoby).

Volné chaty a termíny:

Červen
15.6.2019 - 22.6.2019 chata č. 2 a 3

ČERVENEC
27.7.-3.8. chata číslo 1 a 2

Září
31.8.2019 - 7.9.2019 chata č. 3,6,7,8
7.9.2019 - 14.9.2019 chata č. 3,4

Více informací paní Pisaříková e-mail: pisarikova@tsmost.cz, tel. 476 453 213


Svoz zeleného bioodpadu v Mostě

aktualizováno dne 27.3.2019 (12:45)

Od 1. dubna 2019 začne (četnější) pravidelný svoz bioodpadu. Svoz bude prováděn stejným způsobem jako v loňském roce. Tzn. svoz nádob o objemu 1100 litrů bude každý týden v pondělí a svoz nádob o objemu 240 litrů bude v dalších pracovních dnech sudých týdnů. Svážené oblasti v jednotlivých dnech týdne zůstávají stejné jako v roce 2018.

Přehled svozových oblastí a frekvence svozu viz Harmonogram
Svoz bioopdadu je realizován celoročně. Od dubna do listopadu pak s vyšší četností. V měsíci prosinci, ale s omezením na jeden vývoz v měsíci v daném termínu.

Nádoby na bioodpad:
Jsou prezentovány jako bionádoby. Jsou bočně perforovány, s mřížkou na dně nádoby, těsněním víka a tak by neměla hrozit nežádoucí doprovodná negativa např. hniloba, zápach, plísně atd.). Na každé nádobě bude nalepena samolepa (viz níže). Graficky je na samolepě znázorněno, co do nádoby patří a co ne.

Bioopad

Žádáme občany o dodržování pokynů na svozových nádobách. Je to svoz využitelné složky komunálního odpadu, který je možno dále zpracovat a využít. Je to další krok k omezení ukládky odpadů na skládky.

Co do popelnice PATŘÍ: Veškerý biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky brambor, zeleniny, ovoce, zbytky jídla, zbylé kousky pečiva, skořápky z vajec, skořápky z ořechů, pecky z ovoce, dřevěný popel, tráva, listí, rostliny, zemina, papírové obaly na vajíčka, roztrhané na kousky, použité papírové kapesníčky, zbytky nehtů, vlasů a vousů).

Co do popelnice NEPATŘÍ: Maso, kosti, mastné pokrmy, cizorodé látky a komodity - sklo, papír, plast, tetrapaky, kovy, sáčky z vysavačů, umělé hmoty všeho druhu, popel z briket, uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic, oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky, pleny.


Strojní čištění komunikací

aktualizováno dne 14.3.2019 (9:02)

Na základě povinnosti vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, přichází jako každý rok v tuto dobu po zimní údržbě - strojní čištění komunikací na teritoriu města Mostu. Na základě pověření od správce komunikací službu zajištují Technické služby města Mostu a.s.

Tato služba je dle harmonogramu rozložena na období od 1.4.2019 do 11.5.2019.

Přesný harmonogram je umístěn na našich stránkách viz odkaz zde.


Odběr pneumatik

aktualizováno dne 21.2.2019 (8:52)

Občané města Most mohou k likvidaci svých použitých pneumatik využít míst zpětného odběru (bez ohledu na značku nebo na to, jestli jste na místě odběru zakoupili pneumatiky nové či je tam přezouvali), ve kterých budou bezplatně odebrány, jelikož likvidace pneumatik je placena v jejich pořizovací ceně.

Jedná se např. o tato místa: 
Storex FST - K. H. Máchy 1697
Autocentrum Hůrka - Čepirožská 5 
Pneu – market - Dělnická 17 Autosalon Most s.r.o. - Nad Koridorem 776 
ASAS s.r.o. - Oldřicha Hornofa 144 
Urban Auto - Šikmá 1504 Auto Kelly – Velebudická 1247


Projekty EU

aktualizováno dne 30.1.2018 (14:35)

V rámci zlepšení služeb pro občany města úspěšně zažádala naše společnost o finanční podporu z dotačních titulů EU určených pro zlepšení systému odděleného sběru odpadu.

Záměrem byla kompletní změna svozu bioodpadu v Mostě.

Finanční prostředky byly použity pro nákup plastových nádob na bioodpad velikosti 240 a 1100 litrů a svozový prostředek pro tento druh odpadu. Více viz: PROJEKTY EU