Bezplatná linka: 800 444 488 |  Recepce: 476 453 225 |  Dispečink: 476 453 240 

Technické služby města Mostu a.s.

TS (Velebudice): 25.7 °C | Aquadrom (Topolová): 26.7 °C | Hřbitov: 25.3 °C

Aktuálně


Oprava ulice Jana Palacha

aktualizováno dne 8.6.2017 (7:43)

1. kruhový objezd ulic Jana Palacha – Višňová – Jana Zajíce
2. kruhový objezd ul. Jana Palacha – Okružní – Pod Lajsníkem – Josefa Suka včetně propojovací komunikace v Mostě.

Změna termínu je posunuta z důvodu změny pracovních kapacit dodavatelské firmy, Děkujeme za pochopení.

Harmonogram prací: 

dne 09.06.2017 do 10.06.2017 - frézování komunikace - doprava bude řízená příslušnými pracovníky a přechodným svislým dopravním značením 

od 11.06.2017. do 13.06.2017 – oprava kanálových vpustí,  příprava na pokládku nového povrchu- doprava bude řízená příslušnými pracovníky a přechodným svislým dopravním značením

dne 14.06.2017. do 16.06.2017 - pokládka asfaltového betonu - komunikace bude uzavřena na dvě poloviny, vjezd povolen pouze MHD a záchranné složky, umístěno přechodné svislé dopravní značení a regulace dopravy bude řízena  příslušnými pracovníky.(dle klimatických podmínek)


Oprava ulice Pod Koňským vrchem

přidáno dne 8.6.2017 (7:40)

Harmonogram prací: 

dne 12.06.2017 do 14.06.2017 - frézování komunikace - doprava bude řízená příslušnými pracovníky a přechodným svislým dopravním značením 

od 15.06.2017. do 18.06.2017 – oprava kanálových vpustí,  příprava na pokládku nového povrchu - doprava bude řízená příslušnými pracovníky a přechodným svislým dopravním značením 

dne 19.06.2017. do 24.06.2017 - pokládka asfaltového betonu - komunikace bude uzavřena na dvě poloviny, vjezd povolen pouze MHD a záchranné složky, umístěno přechodné svislé dopravní značení a regulace dopravy bude řízena  příslušnými pracovníky.(dle klimatických podmínek)


Nabídka rekreace - středisko TSmM - Chlum u Třeboně

aktualizováno dne 29.5.2017 (6:49)

Nabízíme možnost rekreace v rekreačním zařízení Chlum u Třeboně ve správě TSmM a.s.

Fotogalerie a další info na: http://chlum.tsmost.cz

Cena na týden 3600 Kč + pes 105 Kč (za chatku pro 4 osoby).

Volné chaty a termíny:

Červen
24.6.2017 - 1.7.2017 chata č. 2, 3

Červenec
8.7.2017 - 15.7.2017
chata č. 3
29.7.2017 - 5.8.2017
chata č. 7

Září
9.9.2017 - 16.9.2017
chata č. 2, 3


Více informací paní Pisaříková e-mail: pisarikova@tsmost.cz, tel. 476 453 213


Aquadrom - venkovní bazény

aktualizováno dne 15.5.2017 (9:57)

Venkovní bazény Aquadromu budou připraveny přivítat letošní první návštěvníky v sobotu 20.května. Samozřejmě za předpokladu, že bude vhondé počasí. Aktuální informace o provozu venkovních bazénů Vám jako obvykle poskytneme na hlavní pokladně. Tel.: 476 127 842.


Blokové číštění - změna dopravního značení

aktualizováno dne 19.4.2017 (11:48)

Rozpis blokového čištění zveřejněn a zároveň zde příkládáme informace

k novému dopravnímu značení Blokové číštění - dopravní značení - ke stažení.


Zahájení turistické sezony 2017 v Mostě

aktualizováno dne 5.4.2017 (6:32)

22.4.2017 - 38. ročník pochodu Mostecké šlápoty
Start: od 7:30 do 10:00 Městská knihovna Most
Trasy: 10, 14, 20 a 26 km
Startovné: 25 Kč
V cíli: odměna, diplom suvenýr, občerstvení

23.4.2017 - Cyklojízda
Start: 11:00 amfiteátr na Benediktu
Trasy: 16 a 29 Km
V cíli: hudební produkce, instruktáž výměny duše v terénu, stezka pro děti, informační stánek projektu Mostem odpovědněji: Poznejte čistou mobilitu

PLAKÁT Zahájení turistické sezony ke stažení zde.


Strojní čištění komunikací

aktualizováno dne 29.3.2017 (9:01)

Na základě povinnosti vyplívající ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu, ve znění pozdějších předpisů, přichází jako každý rok v tuto dobu po zimní údržbě - strojní čištění komunikací na teritoriu města Mostu. Na základě pověření od správce komunikací službu zajištují Technické služby města Mostu a.s.

Tato služba je dle harmonogramu rozložena na období od 3.4.2017 do 13.5.2017.

Přesný harmonogram je umístěn na našich stránkách viz odkaz zde.


Nový svoz zeleného bioodpadu v Mostě

aktualizováno dne 21.3.2017 (13:29)

Do loňského roku probíhal svoz bioodpadu formou pytlového sběru. Tím byla sice splněna zákonná povinnost obce, nicméně bylo třeba tuto službu zkvalitnit tak, aby občané měli větší zájem ji využívat. Současně by se odstranila i negativa spojená s manipulací s používanými obaly. Zvolila se tedy změna pytlového svozu za nádobový. Nové nádoby jsou přímo určené k ukládání bioodpadu, zvýší se estetický vzhled okolí soustřeďování bioodpadu a zjednoduší se manipulace s tímto druhem obalu.

Rozvoz nádob:
bude probíhat v termínu 20.3. – 29.3. 2017. Přidělení se provádí ke všem rodinným domům ve městě Most a jeho přilehlým městským částem. Pokud občan nebude mít o přidělenou nádobu zájem, nádobu neumístíme. Současně s nádobou bude předán i jednoduchý návod, jak daná služba bude probíhat. V přiloženém letáčku bude vyznačen svozový den a datum prvního svozu.

Nádoby na bioodpad:
jsou prezentovány jako bionádoby. Jsou bočně perforovány,  s mřížkou na dně nádoby, těsněním víka a tak by neměla hrozit nežádoucí doprovodná negativa např. hniloba, zápach, plísně atd.. Na každé nádobě bude nalepena samolepa. Graficky je na samolepě znázorněno, co do nádoby patří a co ne. Samolepa na nádobu obsahuje veškeré informace ohledně svozu, kontaktů, i základní údaje o společnosti.

Žádáme občany o dodržování pokynů na svozových nádobách. Je to svoz využitelné složky komunálního odpadu, který je možno dále zpracovat a využít. Je to další krok k omezení ukládky odpadů na skládky.

Co do popelnice PATŘÍ: skořápky z vajec, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, ovoce, listí) a jiné.

Co do popelnice NEPATŘÍ: uhelný popel, olej, plasty, sklo, textil, cigarety, maso, kosti, zbytky jídel, exkrementy od domácích zvířat, sáčky z vysavače, pleny, nebezpečný odpad, uhynulá zvířata, odpad, který není biologicky rozložitelný.

Jedná se o nově poskytovanou službu pro občany města Mostu a tak nelze předpokládat, že vše bude stoprocentní od počátku. Věříme ale, že v krátkém časovém horizontu bude vše fungovat ke všeobecné spokojenosti.  


PLAVEME S 211 - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE

aktualizováno dne 21.3.2017 (12:52)

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR pořádá v neděli 26. března 2017 od 13,00 hod. zábavné odpoledne pro děti i jejich rodiče.

Pokud se přijdete podívat na Aquadrom v Mostě, můžete se těšit na zábavný program, ve kterém nebude chybět show FEŠÁKA PÍNA a BÓNI BON BÓNI, komické scénky a soutěže o dárky, vystoupení známých interpretů ANDREY MEA a HELENY ZEŤOVÉ, klauniádu s modelací balónků, zajímavé přednášky plavčíků a návštěvu karikaturisty.

PŘIJĎTE SE POBAVIT SE SVÝMI RATOLESTMI V NEDĚLNÍM ODPOLEDNI. Akce končí v 17,00 hod.


Bezplatná linka - zkvalitnění služeb

aktualizováno dne 15.3.2017 (7:36)

V rámci zkvalitnění služeb souvisejících s řešením nahlášených podnětů na bezplatnou linku Technických služeb města Mostu a.s., budou nyní hovory uskutečněné na linku 800 444 488 automaticky přesměrovány na záznamník, kde mají občané města Mostu možnost zanechat přesné znění svého podnětu. Díky této změně očekáváme snížení prodlevy předání podnětu na kompetentní oddělení a tím pádem rychlejší vyřešení nahlášených závad či připomínek občany města Mostu. Pro nahlášení závad lze také využít i náš online formulář, který naleznete na https://www.tsmost.cz/hlaseni-zavady


Termíny Akcí 2017

aktualizováno dne 12.1.2017 (11:59)

Majáles - 1. náměstí / areál Benedikt
19.05.2017

Dračí lodě - areál Matylda
09.06.2017 - 10.06.2017

Triatlon - Matylda a okolí
22.07.2017

Most42INLINE (MČR v in-line maratonu) - Matylda
03.9.2017


Publicita podpořených pracovních míst

aktualizováno dne 19.10.2016 (13:19)

Společnost Technické služby města Mostu a.s. zaměstnala v rámci národních individuálních projektů uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce v Mostě. Projekty Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti byly realizované z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční prostředky určené na podporu pracovních míst v rámci VPP, jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V období duben 2012 až říjen 2015 v rámci projektu MOA-VN-32/2015 bylo v Technických službách města Mostu v rámci projektu podpořeno 6 pracovních míst na VPP.

V období duben 2015 až říjen 2015 jsme díky dohodám MOA-VN-47/2015 a MOA-VN-36/2015 zaměstnali čtyři předáky dělníků pro čištění města.

V období od 1.11.2015 do 31.3.2016 v rámci projektu MOA-VN-46/2015 byla podpořena 2 pracovní místa dělník pro čištění a údržbu města. Spolupráce s úřadem práce zvyšuje úroveň zaměstnanosti v okrese Most.

V období od 1.7.2015 do 31.3.2016 (číslo dohody MOA-SF-347/2015) bylo u zaměstnavatele Technické služby města Mostu a.s.  v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM.

MOA-VN-32-2015
MOA-VN-36-2015
MOA-VN-46-2015
MOA-VN-47-2015
MOA-SF-347-2015


Rozšíření stávajících služeb v rekreačním areálu Matylda - veřejné griloviště

aktualizováno dne 3.6.2016 (9:38)

Technické služby města Mostu a.s., prostřednictvím Oddělení účelových zařízení, v těchto dnech zatraktivňují své služby široké veřejnosti na vodním rekreačním areálu Matylda.

Od pondělí 23. května 2016 jsou v provozu nově zbudovaná griloviště s posezením. První je určeno pro nejširší veřejnost a druhé pro tábořiště, které se v areálu nachází. Po týdnu provozu slýchají pracovníci jen samé kladné ohlasy. Lidé si tento způsob prožití volného času grilováním velmi pochvalují.

Zájemci si griloviště mohou zarezervovat u správce areálu, který jim také za vratnou zálohu zapůjčí rošt. Zbývá donést pouze vlastní grilovací uhlí či brikety a také něco dobrého ke grilování. Tato služba veřejnosti je poskytována bezplatně. Samozřejmostí je dodržování provozního řádu griloviště a pokynů poskytovatele. Lidé mohou, v případě většího zájmu, používat i gril na tábořišti, za předpokladu, že nebude využíván ubytovanými táborníky.

Veřejné griloviště

Vodní nádrž Matylda v Mostě je jedním z mála přírodních vodních areálů v České republice, kde tato služba veřejnosti funguje. Inspirace pro vybudování tohoto zařízení na Matyldě vznikla také díky zkušenostem z rekreačního areálu Benedikt, kde oblíbené griloviště úspěšně funguje již od roku 2010.

Matylda - griloviště veřejné (30.5.2016) x